Paziņojums par atkritumu apsaimniekotāja SIA “EKO LATGALE” reorganizāciju

Paziņojums par atkritumu apsaimniekotāja SIA “EKO LATGALE” reorganizāciju

2019.gada 1.aprīlī LR Komercreģistrā valsts notārs pieņēma lēmumu par SIA “EKO LATGALE” (reģ.Nr.41503024980) reorganizāciju, t.i. pievienošanu komercsabiedrībai AS "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" (reģ.Nr.41503002447, Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5401), pielikumā - LR UR lēmums.

Pamatojoties uz LR Komerclikuma 335.panta 2,, 4. un 5.punktu SIA “EKO LATGALE” nodod, bet AS "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" pārņem šādu komercdarbību - sadzīves atkritumu apsaimniekošana, celtniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde, šķiroto atkritumu savākšana, šķirošana un pārkraušana, bīstamo atkritumu un EEIA savākšana un īslaicīga uzglabāšana, transporta pakalpojumi.

SIA “EKO LATGALE” komercdarbība tiek pārņemta, saglabājot visas esošās saistības ar trešajām personām pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem un ar visiem atļaujās minētajiem nosacījumiem un pienākumiem.