Paziņojums par izsoles pārcelšanu

Paziņojums par izsoles pārcelšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo, ka

  • Izsole par nekustamo īpašumu (zemes gabalu) Starpgabals 1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0068, kopējā platībā 0.1059 ha, no 2019.gada 8.oktobra tiek pārcelta uz 2019.gada 15.oktobri plkst.10.00;
  • Izsole par nekustamo īpašumu (zemes gabalu) Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 007 0258, kopējā platībā 0.03 ha, no 2019.gada 8.oktobra tiek pārcelta uz 2019.gada 15.oktobri plkst.13.00;
  • Izsole par nekustamo īpašumu (zemes gabalu) Skolas iela 34A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0562, kopējā platībā 0.4656 ha, no 2019.gada 8.oktobra tiek pārcelta uz 2019.gada 15.oktobri plkst.14.00.

Izsole notiks Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.