AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Teritoriju izmantošana

Aknīstes novada teritorijas plānojums

Aknīstes novada teritorijas plānojuma vides pārskats

Aknīstes pilsetas funkcionālā zonējuma karte

Aknīstes pagasta funkcionālā zonējuma karte

Asares pagasta funkcionālā zonējuma karte

Gārsenes pagasta funkcionālā zonējuma karte


Līdz 2021. gadam

Aknīstes teritorija:

 1. Pielikums (apbūves noteikumi),
 2. Pielikums (Aknīstes pilsētas karte),
 3. Pielikums ( Aknīstes lauku teritorijas karte),
 4. Pielikums (aizsargjoslu karte),
 5. Pielikums (inženierkomunikāciju karte)

Asares teritorija:

 1. Pielikums (apbūves noteikumu grozījumi), 
 2. Pielikums ,Ancenes ciema plānotā (atļautā) izmantošana
 3. Pielikums (Asares karte),
 4. Pielikums (pagasta teritorijas karte) 

Gārsenes teritorija:

  Gārsenes pagasta teritorijas plānojums 2008-2020.gads

 1. Pielikums(apbūves noteikumi),
 2. Pielikums(perspektīvās izmantošanas karte)