Rezidenču centrs “Susēja” – augoša kultūrvieta Sēlijā

Rezidenču centrs “Susēja” – augoša kultūrvieta Sēlijā

Pavisam nesen, augustā, Sansusī atkal vienoja varenu mākslas mīļotāju pulku, lai Aknīstē, meža ielokā, baudītu gan Latvijas, gan Eiropas mēroga laikmetīgās skatuves mākslas izcilību performances. Šī bija jau sestā reize, kad festivāls radīja jūtamu vibrāciju Latvijas kultūras telpā.

Lai gan festivāls notiek tikai reizi gadā, organizācija strādā, lai radošo garu Aknīstē uzturētu nepārtraukti. Viens no piemēriem ir Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence. Tas ir koncepts, kas paredz mākslinieka ilglaicīgu viesošanos kādā kultūras institūcijā un mākslas darbu veidošanu, mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi.

Arī šovasar “Susējā” pulcējas vairāki mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Somijas. Viņiem tika dota iespēja vienu mēnesi dzīvot un strādāt Aknīstes novadā, lai radoši darbotos, iesaistot Aknīstes vietējos iedzīvotājus – veco ļaužu pansionāta iemītniekus un psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientus. Rezidences perioda beigās mākslinieki aicināja citus Aknīstes iedzīvotājus un interesentus no apkārtējām pilsētām uz jaundarba (vai darba procesa posma rezultāta) publisku izrādīšanu, reizē veicinot izglītojošas sarunas.

Lai rezidenču centrs būtu gatavs ar vien jaunu mākslas notikumu un formu uzņemšanai, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu nesen tika pilnveidos Susējas kupols, papildinot to ar nepieciešamo inventāru. Piemēram, ierīkota dejas, cirka un teātra izrādēm atbilstoša grīda. Šis ir nozīmīgs ieguldījums, kas parāda, ka kultūras piedāvājums Aknīstē pieaugs. Biedrība aicina vietējos iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties turpmākajos notikumos, kā arī izmantot vietu savu iniciatīvu īstenošanai. Plānots, ka nākotnē Susējas kupolu izmantos arī Aknīstes vidusskolas skolēni savām nodarbībām.

Projekts “Biedrības “Sansusī” kultūras pasākumu norises vietas “Susēja” labiekārtošana” Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000007 īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas:

Armands Siliņš
festivals.sansusi@gmail.com
+371 29729188