Rūpes par tīrību novadā

Rūpes par tīrību novadā

Lai Aknīstes novads būtu sakoptāks un tīrāks, Aknīstes novada pašvaldība iegādājās 20 atkritumu tvertnes, kuras izvietotas Aknīstes pilsētā -10, Asares pagastā- 5 un Gārsenes pagastā -5. Tās ir pamanāmas, koši dzeltenā krāsā.