AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”

No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”, kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos.

Iznācis marta informatīvais izdevums “Aknīstes Novada Vēstis”

Izdevumā var lasīt par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, projektu norisēm, attīstības un plānošanas procesiem, notikumiem pagastu pārvaldēs un daudzas citas aktualitātes. Elektroniski to varat lasīt sadaļā “Aknīstes Novada Vēstis” . Sākot ar 8. aprīli drukātā veidā informatīvais izdevums būs pieejams ierastajās vietās- veikalos, Aknīstes novada domē un pagastu pārvaldēs.

Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu ārkārtējās situācijas sakarā ar Covi-19 izplatību laikā.

Pamatojoties uz 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ...

Atbalsta pasākumi lauksaimniekiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi aktuālāko informāciju, kas saistīta ar valsts atbalstu uzņēmumiem un darba devējiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi.

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība.

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība.

Aknīstes vidusskolā sākot ar 2020.gada 23.martu līdz 2020.gada 14.aprīlim -MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

Aknīstes vidusskolā sākot ar 2020.gada 23.martu līdz 14.aprīlim -MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums.

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopš šodienas, 30.03.2020., pastiprina pulcēšanās ierobežojumus

Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, no šodienas stājušies spēkā vēl stingrāki ar Ministru kabineta rīkojumu izdotie noteikumi cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos.

SLĒGTS Aknīstes vidusskolas stadions Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā

SLĒGTS Aknīstes vidusskolas stadions Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā

Informācija PII "Bitīte"teritorijas apmeklētājiem

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji! Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, COVID-19 infekcijas izplatību, iestādes, kuras atrodas PII "Bitīte" teritorijā, strādā attālināti. Līdz ar to PII "Bitīte" teritorijā nav atļauts uzturēties nepiederošām personām, kā arī apmeklēt rotaļu laukumu šajā teritorijā.

Informācija no PII "Bitīte"

Informācija no PII "Bitīte"

Zemes nomas tiesību un nekustamā īpašuma izsole.

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2020.gada 16.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu.Izsole notiks 2020.gada 8.maijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā