AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Apsveikums skolotāju dienā

Apsveikums skolotāju dienā

Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Vecmuižas un Zuju ezeram, kā arī apsaimniekošanas plānu Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Paziņojums par izsoles pārcelšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo

Aizvadīts pasākums "Sēlijai būt"

28.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija iespēja būt vienotiem Sēlijā un izjust Sēlijas garšu, izrunāt Sēlijas dialektu un sadzirdēt Sēliju pasākumā “Sēlijai Būt”.

AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

Amata nosaukums – Saimniecības pārzinis (pilna slodze)

AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ REMONTSTRĀDNIEKU

Darba vietas adrese: Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19 , Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208

Aknīstes V. Ancīša bibliotēkas darba laiks

Aknīstes V. Ancīša bibliotēkas darba laiks.

Gleznu izstāde V. Ancīša bibliotēkā

Māksliniece Ligita Caune dzimusi Viesītē dzelzceļnieka Alfreda Vecumnieka ģimenē. 1975.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju.

Par LIZDA iniciatīvu portālā ManaBalss.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) jau daudzu gadu garumā norāda valsts un pašvaldību institūcijām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā.

Asare – kāzu ambrāžu sala.

21.septembrī Asare uzņēma viesus un izspēlēja kāzas no hercoga Jēkaba laika.

Aizvadītas 5. Sēlijas jauniešu dienas

Krustpils novada Marinzejas muižā 17. augustā norisinājās 5. Sēlijas jauniešu dienas, kurās piedalījās arī jaunieši no Aknīstes novada.