AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

Amata nosaukums – Saimniecības pārzinis (pilna slodze)

10 idejas, kā svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi 4. maijā

2020. gads Latvijas valsts simtgades programmā atgādina par Latvijas brīvībai nozīmīgiem pagrieziena punktiem. Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas 1990. gada 4. maijā.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no 2020. gada 26. februāra līdz 27.maijam var iepazīties: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15777 un https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akualitates/; līdz 12.maijam Aknīstes novada dome iespēju robežās klātienes pakalpojums sniegs attālināti!

Četrus mēnešus būs iespēja saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu

Cilvēkam, kuram ir piešķirts bezdarbnieka pabalsta, kas beidzās 2020.gada 12.martā vai vēlāk un kurš sakarā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajām sekām nav atradis darbu, varēs pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Par ielu tirdzniecību Aknīstē

Par ielu tirdzniecību Aknīstē

Paziņojums Aknīstes novada iedzīvotājiem

Paziņojums Aknīstes novada iedzīvotājiem

Par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas statistikas veidlapas iesniegšanu

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) šogad organizē lauksaimniecības skaitīšanu, kurā iegūtā informācija būs pamats Latvijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības tālākai attīstībai šajā desmitgadē, tādēļ Jūsu līdzdalība skaitīšanā īpaši svarīga.

Pārtikas un veterinārais dienests informē par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Pārtikas un veterinārais dienests 16. aprīlī plāno uzsākt savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu.

Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai

No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu

Informācija Aknīstes pilsētas un novada iedzīvotājiem

Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju valstī, neviens nav atcēlis novada iedzīvotājiem piederošo īpašumu sakopšanu.

Veidosim virtuālo Baltā galdauta stāstu kopā.

4. maijā svinēsim Latvijas neatkarības dienu.Katrs savās mājās klāsim BALTU GALDAUTU, bet domās būsim vienoti.

PAZIŅOJUMS AKNĪSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

12.martā Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī. 13.martā plkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā Domes priekšsēdētāja Vija Dzene sasauca sanāksmi par turpmāko rīcību sakarā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paziņojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī.