AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Par Skolas ielas un tilta rekonstrukciju Aknīstē

Sakarā ar rekonstrukcijas darbu uzsākšanu Skolas ielā un pie tilta pār D-Suseju, satiksmes transporta plūsma tiks virzīta reversā kustībā divos posmos ar luksaforu un zīmju palīdzību. Gājēju kustī...

NVA aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties brīvprātīgā darba pasākumā

20. jūlijā Aknīstes novada domē aicina  jebkuru Latvijā reģistrēta biedrību un nodibinājumu (izņemot politiskas partijas) pieteikties pasākumam   „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. Nodarbinātības ...

Likteņdārzs – mūsu kopīga dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā

Ceturto vasaru uz salas Daugavā, Koknesē top „Likteņdārzs”. Tā idejas autors ir Vilis Vītols ar kundzi Martu, kuri 2005. gadā, pieaicinot 14 domubiedrus – privātpersonas un Kokneses pašvaldību - nodibināja sabiedrisku organizā...

4.jūlijā Latvijā piemin ebreju tautas genocīda upurus

Šodien Latvijā tiek atzīmēta Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena, pieminot vairāk nekā 70 000 Latvijas ebreju, kas tika iznīcināti 1941.-1945.gadā nacistu okupētajā Latvijā. Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena ...

Iespēja nodot lielgabarīta sadzīves atkritumus

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji! Ja vēlaties nodot lielgabarīta sadzīves atkritumus(mēbeles, sadzīves tehniku utt.)...

Tā līgoja Asares pagastā

  http://www.youtube.com/watch?v=dDPFY8zHr1g- Video no Līgosvētku pasākuma Asares pagastā.  

Godināsim Pēterdienu!

 Kad aizgāja Jāņu diena, Tad apklusa lakstīgala, Tad dziedāja Pēterbērni, Ogu laiku gaidīdami.   Tikko izskanējis līgo....Jāņu dziesmas pieklusušas, pļavās jāņuzāļu lasī...

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, mūsu tauta svin Jāņus. Jāņi ir lielākie un mīlētākie latviešu svētki. Tāpēc tiem gatavojas jo cī...

Aktualitātes par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), LR Satiksmes ministrijā saskaņotas  izmaiņas rekonstrukcijas būvdarbu ...

17. jūnijs-Latvijas Republikas okupācijas diena

Latvijas Republikas okupācijas diena (17. jūnijs) ir Latvijas Republikas atceres diena. Šajā dienā tiek pieminēts 1940. gada 17. jūnijs, kad Padomju Savienības okupēja Latviju. 1940. gada naktī uz 15. jūniju padomju robežsargi uzbruka Latvijas robež...

Piedāvājums dzīvokļa maiņai

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekus, kuri vēlas mainīt nelabiekārtotu 1 (vienas) istabas dzīvokli pret labiekārtotu 1 (vienas) istabas pa&...

14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Ir atkal 14. jūnijs, kad katra smildziņa zied un katra ceļmalas puķīte ir tērpusies vasaras rotā. Zvana dzeguze – iezvana tautas mocekļu septiņdesmit gadu atceri. 1941. gada 14. jūnijā Latvijā apcietināja vairāk nekā ...