AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

SAM 9.2.4.2. projekts

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” aktualitātes

 

Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošana

Aknīstes novadā

Šī gada 25.aprīlī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” . Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Projekta īstenošanai trim gadiem piešķirtais finansējums ir 34 154 EUR, no tā 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (29 034,30 EUR) un valsts budžeta finansējums ir 15%  (5 123,70 EUR). Projekta vadītāja ir projektu koordinatore Līga Līduma.

Katru gadu notiks slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi.  Slimību profilakses pasākumi ietvers 4 sertificētu speciālistu lekcijas, to tēmas – onkoloģiskās, garīgās, sirds un asinsvadu slimības, reproduktīvā veselība un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpe. Visas lekcijas būs bez maksas. Veselības veicināšanas pasākumi plānoti daudzveidīgāki.

Projektā plānotie pasākumi jau uzsākti Aknīstes vidusskolā – 2.klases skolēni uzsākuši peldēšanas nodarbības Ilūkstes Sporta centra peldbaseinā un turpinās tās septembrī, ar projekta finansiālu atbalstu 31.maijā organizēta Veselības diena novada skolēniem.

Jūnijā plānots viens informatīvais seminārs garīgās veselības profilaksei (29.06.2017.) un viena izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija 35 cilvēkiem paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai (26.06.2017.). Projekta darba plāns 2017.gadam tiks publicēts pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un laikrakstā „Aknīstes novada vēstis”.

Projekta darba plāns 2017. gadam

Projektu koordinatore Līga Līduma.


Aknīstes novada pašvaldība kopš 2017.gada turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/055”.

2018. gadā visiem novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties lekcijās un semināros par – veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu un fizisko aktivitāšu popularizēšanu.

Maijā, skolēniem tika rīkota „Veselības diena novada skolēniem”, kuras laikā tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes – volejbols, stafetes, futbols, orientēšanās sacensības. Tāpat skolēni turpina peldēšanas nodarbības Ilūkstes sporta skolas sporta centra peldbaseinā, kopš gada sākuma (mācību laikā) notiek vingrošanas nodarbības, ar mērķi veicināt ikdienas paradumu maiņu un stājas problēmu profilaksei.

Notikušas arī divas izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai – kuru laikā dalībnieki saņēma sertificēta uztura speciālista teorētiskas un praktiskas apmācības par veselīga uztura jautājumiem, kā arī praktiskas apmācības (meistarklases) veselīga uztura sagatavošanā.

Skolēniem rīkots lekciju cikls par veselīgu uzturu, izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības saglabāšanu.

Lai veiksmīgi varētu notikt interešu grupas nodarbības slēpošanā iegādāti slēpju komplekti, kas tiks izmantoti labvēlīgu laika apstākļu gadījumā.

2019.gadā plānots turpināt lekciju un semināru ciklus par veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu, fizisko aktivitāšu popularizēšanu, sirds un asinsvadu slimību profilaksi, inkoloģisko saslimšanu profilaksi, reproduktīvo un seksuālo veselību, kurās varēs piedalīties visa novada iedzīvotāji. Plānotas arī izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai, sporta svētki, senioru aktīvās atpūtas diena un daudzi citi pasākumi.

Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem informācija tiks izplatīta pirms tie tiks rīkoti.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2019

Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00

Projektu koordinatore Līga Līduma