Sēlijas Tautas mākslas svētki Jaunjelgavā (papildināts fotogalerija)

Sēlijas Tautas mākslas svētki Jaunjelgavā (papildināts fotogalerija)

Fotogalerija

Šā gada 20.jūnijā Jaunjelgavā notika trešie Sēlijas Tautas mākslas svētki, kuros piedalījās Sēlijas novadu apvienības pašvaldību -Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašdarbības kolektīvi.
Aknīstes novadu svētkos pārstāvēja ansamblis "Viotonika", kurš sniedza koncertu Jaunjelgavas babtistu baznīcā. Dižkoncertā "Sēlija rotā" piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ieleja" (vadītājs Aivars Ielejs) un senioru deju kolektīvs "Dejotprieks" (vadītāja Aina Deksne)