AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Par mums

Par mums

 

Aknīstes novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas

 • sniedz sociālo palīdzību,
 • organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem,
 • izstrādā sociālo pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

Aknīstes novada pašvaldības sociālā dienesta strukturālā shēma.

 


soc_dien_logo

Saskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – Fonda likums) 6.panta trešās daļas 3.punktu, 13.pantu, 15.pantu, 18.panta pirmo un ceturto daļu, 21.panta pirmo daļu un 2014.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 34.punktu un 2017.gada 19.oktobra Partnerorganizāciju atlases nolikuma Nr.2017.FEAD/PO.3 (turpmāk – Atlases nolikums) 4.punktu SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS KĀ SADARBĪBAS IESTĀDE (turpmāk – Sadarbības iestāde) 05.02.2018. pieņēma lēmumu Nr.33 par tiesību piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldībai būt par partnerorganizāciju ar nosacījumu.

Sadarbības iestāde 15.02.2018. saņēma Jūsu atlases iesniegumu, kas precizēts atbilstoši augstāk minētajā lēmumā ietvertajam nosacījumam. Izvērtējot iesniegto dokumentu, Sadarbības iestāde konstatēja, ka Aknīstes novada pašvaldība noteiktajā termiņā ir izpildījusi 05.02.2018. lēmumā Nr.33 izvirzīto nosacījumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sadarbības iestāde atzīst 05.02.2018. lēmumā Nr.33 izvirzīto nosacījumu par izpildītu, kā rezultātā saskaņā ar Sadarbības iestādes lēmumu Nr.33 pretendentam Aknīstes novada pašvaldībai,atlases iesniegums ar identifikācijas numuru 2017.FEAD/PO.03/25, ir piešķirtas tiesības būt par partnerorganizāciju Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.

Aknīstes novada pašvaldība kā „Partnerorganizācija” 2017. gada martā noslēdza vienošanos par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fondu kā „Sadarbības iestādi”. Vienošanās identifikācijas numurs: 2017.FEAD/PO.03/2506.

Partnerorganizācija nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personaām pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu atbilstoši Partenerorganizācijas atlases iesniegumam 2017.FEAD/PO.03/2506. un Atbalsta komplektu izdales grafikam, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Atbalstāmo darbību īstenošanas periods ir no 01.04.2018. līdz 31.03.2021.

Atbalsta komplektu izdales grafiks

 1. Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208
  Pirmdien, trešdien 8.00-16.00
  Piektdien   8.00-14.30
 2. „Vecmuiža”, Asares pag., Aknīstes novads, LV-5210
  Otrdien 8.30-12.00
 3. „Akācijas”, Gārsenes pag., Aknīstes novads, LV-5218
  Otrdien 13.00-16.00

Tālrunis uzziņām 65237758, mob. 28665415

ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu

 

           Lidijai

Copy of Leaf Cir - Made with PosterMyWall

 


  


 

Pasākuma fotogalerija

Par to, kas īsti ir cigoriņu kafija, zina tikai retais. Jolanta ir saglabājusi savas Subates puses vecmammas Alīdas kafijas recepti un uz tās pamata ir veiksmīgi attīstījusi savu biznesu - kafijas ražošanu. Uz vietas smaržosim, garšosim un baudīsim īstu cigoriņu kafiju! Ikvienam būs iespēja uzdot savus jautājumus par kafijas gatavošanu mājas apstākļos, kā pareizi to izmantot uzturā un veselības uzturēšanai, jo, izrādās, kafijai ir arī dziedinošs spēks!

Kafiju būs iespējams arī iegādāties līdzņemšanai.
Būs interesanti un aizraujoši!


Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020. gadam.