AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sports

Fotoreportāža nomazo novadnieku sporta spēlēm

 Fotorepertāžu skatīt adresē http://www.failiem.lv/list.php?i=kedtci

28.augustā Gārsenē sporta svētki

28.augustā Gārsenē sporta svētki

21. augustā Aknīstē pludmales volejbols

21. augustā Aknīstē pludmales volejbols

Aknīstes futbolisti piedalās sacensībās Polijā

Aknīstes futbolisti piedalās sacensībās Polijā