Svētku fotogalerija un Kultūras ministres apsveikums "Sēlija"Rotā" svētkos

Svētku fotogalerija un Kultūras ministres apsveikums "Sēlija"Rotā" svētkos

Fotogalerija

Rīgā 2016.gada 17.jūnijā

 

Apsveikums IV Tautas mākslas svētkos „Sēlija Rotā”
 
Mīļie Sēlijas novadnieki un viesi!
 
Šis laika posms Latvijā ik gadu ir ļoti rosīgs – daudzās darbīgās pašvaldībās radošie Latvijas ļaudis sanāk kopā un svin svētkus – savam novadam – vietai, kas kopienai nozīmīga un dārga.
Piekrītu tautas gudrībai, kas ietverta sakāmvārdā: „Ne vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks – vietu”. Tikai mēs paši varam stiprināt savu dzimto novadu un uzturēt dzīvas savas tradīcijas, piešķirot tām nozīmi un vērtību.
Novadu spēks ir to cilvēkos. Es patiesi augsti novērtēju to cilvēku veikumu, kuri sekmē Sēlijas novada izaugsmi un atpazīstamību, kā arī stiprina mūsu katra apziņu „būt piederīgam savai zemei – Latvijai”. Arī tautas mākslas svētku iedibināšana un attīstība ir teicams lēmums – tādejādi bagātinot gan sava novada, gan Latvijas kultūrvidi.
Šajā reizē jo īpaši vēlos uzsvērt sēļu daudzveidīgās – visu paaudžu tautas mākslas kopienas nozīmību, kas uztur sēļu radošo garu un visas Latvijas kontekstā ir Dziesmu un deju svētku tradīcijas sargātāji. Paldies pašvaldībām, kuras sekmē novada savdabības saglabāšanu un atbalsta savējos!
 
Lai skanīgi un krāšņi IV Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”!
 
Patiesā cieņā,
Dace Melbārde
Kultūras ministre