Tikšanās ar Zemkopības ministru

Tikšanās ar Zemkopības ministru

Piektdien, 25.septembrī Aknīstes novada Gārsenes kultūras namā pulcējās apkātrtējo novadu zemnieki, uzņēmēji, lai tiktos ar zemkobības ministru Kasparu Gerhardu un uzzinātu par gaidāmajām izmaiņām nākamajā plānošanas periodā. Tikšanās laikā Zemkopības ministrs un Zemkopības ministrijas pārstāvji lauku uzņēmējiem prezentēja nākamā plānošanas perioda Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) priekšlikumus, investīciju iespējas mazajām un vidējām saimniecībām, potenciālajiem atbalstiem mazo kooperatīvu veidošanā. Aktuāla tēma bija tiešmaksājumi. Zemniekus interesēja, kādas būs izmaiņas, kā tās ietekmēs lauksaimnieku darbu.

Prezentācijā tika skaidrots, ka lauku attīstības finansējums 2021-2027. gadam pieaugs par 12%, salīdzinot ar periodu 2014-2020.

Izmaiņas paredzamas arī maksājumos mazajiem lauksaimniekiem (MLS). 2022.-2027. gadā provizoriski minimālais atbalsts plānots 500 €/saimn., bet maksimālais 1050 €/saimn.

Sēlijas novadu lauksaimnieki bija ieinteresēti aktualitātēs, tāpēc viņiem bija daudz jautājumu par lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, bioloģisko saimniekošanu, investīcijām un daudziem citiem tematiem. Pēc tikšanās ministrs devās uz vairākām zemnieku saimniecībām. Aknīstes novadā tika apmeklēta zemnieku saimniecība”Āmuri” Asares pagastā, kura specializējas aitkopībā.