AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Turpinām darbu ūdenstilpņu aizsardzībā un apsaimniekošanā

2019.gada 13.septembrī Aknīstē notika projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā”, ietvaros sagatavotā pārskata sabiedriskā apspriešana.

TAGAD VISI “SADALES TĪKLS” PAKALPOJUMI PIEEJAMI E-VIDĒ Ieskatieties: sadalestikls.lv

Pēdējos gados AS "Sadales tīkls" ir aktīvi strādājusi, attīstot pakalpojumus un to pieejamību e-vidē. Šobrīd visus "Sadales tīkls" pakalpojumus klienti var saņemt attālināti.

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals).

LPKS Aknīste informē

LPKS Aknīste informē

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Vecmuižas un Zuju ezeram, kā arī apsaimniekošanas plānu Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.

Paziņojums par izsoles pārcelšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo

Aicinājums pieteikties pieredzes apmaiņas braucieniem uz saimniecībām

Tēma- Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana. Pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam 2019.gada 30.septembrī.

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju.

Aknīstes novads Zemgales novadu dienā Rīgas Centrāltirgū

Aknīstes novads Zemgales novadu dienā Rīgas Centrāltirgū

Zemgales novadu dienas Rīgas Centrāltirgū

23. augustā ikviens tiek aicināts uz Zemgales bajāru izrādīšanos Rīgā jeb Zemgales novadu dienu Centrāltirgū. Visas dienas garumā norisināsies Zemgales amatnieku, zemnieku un mājražotāju labumu tirdziņš, kā arī daudzveidīga un jestra izklaides programma, būs ar loterija un degustācijas.