AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs” teritorijā. Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „...

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

26.augustā Jelgavā Zemgales biznesa kontakttirgus

Aicinām Jūs apmeklēt Zemgales biznesa attīstības kontakttirgu, ko organizē Latvijas Biznesa Konsultantu asociācija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Jelgavas Tirgotāju un ražotāju asociāciju. ...

Paziņojums par kustamās mantas (automašīnas Toyota Hiace) izsoli

2015.gada 3.augustā plkst.10.00 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli), kurā tiks pārdota slimnīcas īpašumā esošā automašīna Toyota Hiace, ...

Uzņēmēji aicināti uz semināru Jelgavā par Erasmus+ un pārrobežu sadarbības programmām

Otrdien, 30.jūnijā, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) Rietumzemgales nodaļa sadarbībā ar Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju aicina Zemgales uzņēmējus uz informatīvu semināru „Pārrobež...

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" ...

Aicinājums ražotājiem, mājražotājiem un amatniekiem piedalīties izstādē "Riga Food 2015"

“Riga Food” ir plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs, kas ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ķī...

Krustpils novada pašvaldība ielūdz esošos un topošos mājražotājus uz semināru

Pārtikas amatniecība un ēdināšanas pakalpojumi- līdzsvarotai dzīvei laukos! Krustpils novada pašvaldība ielūdz esošos un topošos mājražotājus, ēdināšanas un tūrisma nozares ...

Profesionālās pilnveides izglītības programma „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” tālmācībā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā apgūt TĀLMĀCĪBĀ profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” (180 stundas) Kas var apgūt un ...

Informācija Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvās Sabiedrības biedriem

28.aprīlī plkst.10.00 Skolas ielā 10a atkārtota Aknīstes LPKS biedru kopsapulce gada pārskata apstiprināšanai.

2015. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana sāksies 20. aprīlī un ilgs līdz 22. maijam

Zemkopības ministrija informē, ka no 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu ...

Zemnieku uzņēmēju balle

Fotogalerija Aknīstes novadā jau par tradīciju kļuvis tas, ka ik gadus neformālā gaisotnē tiekas novada uzņēmēji un zemnieki, lai satiktos, pārrunātu notikušo, dalītos pieredzē pirms jaunā darba cēliena. ...