Jēkabpilī uzsāk audžuģimeņu un adoptētāju apmācības

Jēkabpilī uzsāk audžuģimeņu un adoptētāju apmācības

AUDŽUĢIMEŅU UN ADOPTĒTĀJU APMĀCĪBU PLĀNS

Jēkabpils

2020.gada vasara

Nr.p.k.

Datums, laiks

 

Tēma

Stundas

1.

04.07.2020.

10:00-15:00

Ievadlekcija.

Bērna aprūpe un aizsardzība.

8

2.

08.07.2020.

14:00-19:00

Bērna attīstības vajadzību apmierināšana un kavētas attīstības novēršana.

 

8

3.

15.07.2020.

14:00-19:00

Sadarbība un darbs profesionālā komandā.

 

 

8

4.

22.07.2020.

14:00-19:00

Bērnam nozīmīgu emocionālo saikņu ietekme un atbalstīšana. Saskarsme ģimenē. Drošu un atbalstošu mūžilgu attiecību veidošana.

 

8

5.

29.07.2020.

14:00-19:00

Bērna attīstības vajadzību apmierināšana un kavētas attīstības novēršana.

 

8

6.

01.08.2020.

10:00-15:00

 

Šķiršanās (tikai audžuģimenēm)

8

7.

05.08.2020.

14:00-19:00

 

Sadarbība un darbs profesionālā komandā.

8

8.

08.08.2020.

10:00-15:00

Noslēgums.

 

8