Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies.

Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies.

 

Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies. Lai izdarīto darbu kvalitāte saglabātos pēc iespējas ilgāk, lūgums neizmantot piebraucamo ceļu ar automašīnām, līdz brīdim, kad pašvaldības mājaslapā tiks publicēts paziņojums, ka ceļu var izmantot.

Labiekārtošanas darbu otrā daļa ar pludmales mēbeļu izvietošanu noritēs vasaras laikā, pakāpeniski izvietojot izgatavotās mēbeles. Lūgums būt saprotošiem labiekārtošanas darbu laikā!

Tāpat aicinām iedzīvotājus informēt pašvaldības policijas inspektori Iju Ašaku pa mob. tel. +37129233090 vai Jēkabpils iecirkņa vecāko inspektoru Lauri Austriņu pa tālr. +37125488653,ārpus darba laika zvanot vienotajam policijas telefona numuram 110, par nelikumīgu makšķerēšanu un citām nelikumīgām darbībām pašvaldības ūdenstilpēs.

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv