Viesītes novada Sūpes un Dumbļa purvā notiks lekcijas dabā

Viesītes novada Sūpes un Dumbļa purvā notiks lekcijas dabā

Turpinot Sēlijas ūdeņu sakopšanas talkas un vides lekcijas, biedrība “Sēlijas laivas” aicina uz trešo ciklu Viesītes novada purvos un purva ezeros.

Trešajā ciklā 18., 24. un 25. jūlijā vietējo gidu un dabas aizsardzības speciālistu vadībā trīs dienas varēs izzināt purvu ekosistēmu, gan dodoties pārgājienā apkārt purva ezeram, gan laivojot ezerā. Paralēli vides lekcijām tiks vākti cilvēku atstātie atkritumi dabā, tādējādi rūpējoties par Sēlijas vides sakoptību.

Pirmā purvu talka 18. jūlijā norisināsies Viesītes pagasta Sūpes purvā. Kopā ar talciniekiem pārgājienā dosies dabas aizsardzības speciālists no Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas, kas palīdzēs noskaidrot, ar ko unikāls ir Sūpes purvs un kādēļ šai vietai piešķirts dabas lieguma un Natura 2000 teritorijas statuss. Šajā brīdī sācies ogu laiks un, iespējams, dalībniekiem izdosies atrast arī lācenes, ko Sēlijā biežāk dēvē par mīklenēm. Talcinieki aicināti tikties pulksten 10.00 pie informatīvā stenda Indāna–Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem Kalna pagastā, no kura sāksies pārgājiens apkārt Sūpes ezeram. Šīs nacionālās pretošanās kustības grupas darbība cieši saistīta tieši ar Sūpes purvu un pirms talkas varēs uzzināt vairāk par šo maz zināmo Sēlijas vēsturi.

24. un 25. jūlijā norisināsies divas lekcijas un talkas Elkšņu pagasta Dumblī, kas ir viens no savdabīgākajiem Sēlijas ezeriem. Pirmajā talkas dienā kopā ar vietējo gidi, Rites pagasta bibliotēkas vadītāju Kristīni Verečinsku būs iespēja laivās doties ezerā un apbraukt apkārt salām, kas vietējiem pazīstamas kā izcilas dzērveņošanas vietas. Ezera kopējā platība sniedzas līdz pat 100 ha, taču tā vidējais dziļums ir tikai 1,2 m. Lai arī ezera dibenu veido dziļš dūņu slānis, tā ūdens ir pārsteidzoši dzidrs un tajā labi caurredzami gan ūdensaugi, gan zivis.

Savukārt 25. jūlijā notiks pārgājiens kājām Dumbļa purvā, vācot atkritumus un pētot dabas lieguma vērtības. Šajā dienā piedalīsies Daugavpils novada Dabas resursu nodaļas vadītāja, bioloģe Jolanta Bāra, kura ir zinoša savvaļas augu pazinēja un labprāt atbildēs uz visiem ar augu noteikšanu un vides problēmām saistītiem vaicājumiem. Abās dienās tikšanās pulksten 10.00 pie bijušā Apserdes veikala Elkšņu pagastā.

Projektu īstenošanas vietās talcinieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo darba inventāru – atkritumu maisiem, cimdiem, laivām atkritumu vākšanai no ūdens, drošības vestēm. Dalībniekiem nepieciešami gumijas zābaki un līdzi savi pusdienu trauki kopīgajām talkas maltītēm. Tā kā aktivitātes norisināsies purvā, biedrība “Sēlijas laivas” aicina atbildīgi izvērtēt savas fiziskās spējas un dalību talkās.

Projekts “Domā globāli, rīkojies lokāli!” tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ''NVO fonds'' ietvaros, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds. Kopējais saņemtais finansējums ir 4513.42 eiro. Tā mērķis ar izglītojošām vides aktivitātēm veicināt Sēlijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un piederības izjūtu Sēlijai. Līdz šim īstenotas jau 4 talkas, bet nākamās projekta aktivitātes paredzētas 1. augustā Viesītes svētku laikā Mazajā ezerā un 8. augustā Dienvidsusējas upē Neretas novadā.

Biedrība “Sēlijas laivas” reģistrēta Aknīstē 2018. gadā un savā neilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevalstisko organizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 4 dažādu finansētāju atbalstīti projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas. 2019. gadā biedrība kļuva par vienu no pieciem uzvarētājiem Eiropas lauku parlamenta konkursā par iedvesmojošāko vietējās iniciatīvas stāstu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā.

Ziņu sagatavoja:

Jānis Dzimtais

biedrības “Sēlijas laivas”

sabiedrisko attiecību speciālists