Aknīstes novadā durvis ver senioru dienas centrs

Aknīstes novadā durvis ver senioru dienas centrs

Sestdien, 1. martā Aknīstē, Dzirnavu ielā 9 notika Senioru dienas centra atklāšanas svētki. Nu aknīstieši var lepoties ar trim centriem - Bērnu un jauniešu centru, biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” Pieaugušo izglītības centru un tagad arī ar Senioru dienas centru. Līdz atklāšanas brīdim noiets darbietilpīgs un garš ceļš, bet viss sākās tā.

Pagājušajā gadā Aknīstes novada pašvaldība veselības veicināšanas funkciju novadā deleģēja biedrībai „Manai mazpilsētai Aknīstei”. Tika izveidota veselības veicināšanas darba grupa, kura aktīvi iesaistījās dažādu pasākumu organizēšanā. Aknīstē un novada pagastos – Asarē un Gārsenē – ir notikušas senioru sporta spēles, kurās tika uzaicināti arī tuvākie kaimiņi – Subates un Jodupes seniori. Gada laikā organizētas vairākas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, organizēta veselīgu dzīvesveidu popularizējoša ekskursija uz Latgali. Aknīstes novada pašvaldība ir to 15 pašvaldību vidū, kas piedalījās Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīkla dibināšanā, ir tajā iestājusies, gūstot vērtīgu pieredzi tīkla organizētajos semināros, piemēram, Ogres un Jēkabpils pašvaldībā, izmantojot arī tīkla piedāvājumu - bezmaksas izglītojoši-praktisku nodarbību cilvēkiem, kuriem ir sēdošs darbs.
Tā darbojoties, Laimonam Medveckim ar savu komandu, tika izlolota ideja par senioru centra izveidi, kur varētu sapulcēties, uzspēlēt spēles, pavingrot un panašķoties ar veselīgām uzkodām.
Lai iegūtu finansējumu senioru ieceres īstenošanai, Aknīstes novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu „Aknīstes novada senioru dienas centra izveide Aknīstē” biedrības „Lauku partnerība Sēlija” rīkotajā LEADER programmas Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā.
Projekta īstenošanas laiks bija no 2013. gada 2. maija līdz 2014. gada 28. februārim.
Apstiprinātās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas sastādīja EUR 9249.61( Ls 6500,66) apmērā, no tām:
- publiskais finansējums 90% – EUR 7634,69 (Ls 5365,69);
- pašvaldības finansējums 10% – EUR 1614,92( Ls 1134,97).
 
Centra aktīvisti ir pateicīgi novada pašvaldībai un LEADER projekta vadītājai Līgai Līdumai par atbalstu, īstenojot senioru ieceres. Pateicoties projektam, ir remontētas telpas, nomainīti logi, iebūvēta apkures krāsns, kā arī iegādāts masāžas galds un sporta inventārs - trenažieri, bumbas, vingrošanas paklājiņi un galda spēles.
Dažas dienas pirms atklāšanas man bija iespēja iegriezties senioru dienas centrā, kurš gatavojās svinīgajam izgājienam. Tajā bija tāda rosība! Darbīgajām kundzēm mirdzēja acis, skanēja čalas un viss ritēja no rokas. „Centriņā” visi darbi tiek veikti brīvprātīgi. Par jaunās iestādes darbību atbildēs senioru dienas centra RĀTE, kuras sastāvā ir 13 brīvprātīgie. Taču „centriņa” galva, padomdevējs un ideju ģenerators ir Laimons, jo noder ilglaicīgā pieredze pašvaldības vadīšanā.
Saimes telpā notiks senioru disenes, kurā muzicēs pašu izveidotais „Sēlbends”, runāt gribošie piedalīsies Apaļā galda diskusijās, bet izkustēties varēs vingrošanas nodarbībās. Ir arī galda spēļu telpa, bet 4 jaunie trenažieri atrodas tikko izremontētā telpā, kur nodarbību laikā dežūrēs seniores – bijušās medicīnas darbinieces. Būs pieejami arī masiera pakalpojumi, virtuvē darbosies veselīga uztura klubiņš, bet pēc nodarbībām te varēs baudīt tēju un kafiju.
Senioru dienas centra atklāšanas pasākumā piedalījās seniori no visa novada. Ievadā viesus uzrunāja un visiem veiksmi vēlēja Laimons Medveckis. Pēc tam seniorus sveica Aknīstes novada pašvaldība, biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”, Gārsenes un Asares seniori.
Lai Senioru centrs ir labi apmeklēts un vajadzīgs!