Aknīstes novadā godina labākos.

Aknīstes novadā godina labākos.

22. jūnija pēcpusdienā Aknīstes novada domes zālē, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, tika godinati tie novada iedzivotāji, kuri bija izvirzīti apbalvošanai 2020. gada 18. novembrī. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene pasniedza atzinības rakstu un piemiņas balvu. Kultūras darba vadītāja #KristianaKalniete katram veltīja dzejas rindas un pateicības vārdus par ieguldījumu novada attīstībā.

Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām jau piekto reizi organizēja konkursu “Gada uzņēmējs Zemgalē - 2020”. Konkursam Aknīstes novada pašvaldība bija izvirzījusi Aknīstes pagasta zemnieku saimniecība "ŪTA", kuras īpašnieks ir Alberts Kurklietis. Tradicionāli uzņēmēju godināšana norisinās Rundāles pilī, taču, ņemot vērā situāciju valstī, apbalvojumu pasniedza Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.