AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Asares kultūras nams

Asares kultūras nams

Asares pagasta kultūras darba koordinatore Madara Ozoliņa

Telef. 28657492

e-pasts matalla@inbox.lv