AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Gārsenes kultūras nams

Gārsenes kultūras nams

Gārsenes kultūras nams.

Gārsenes pagasta kultūras darba organizatore  Kristiana Kalniete

Telef. 26318640, e-pasts kristiana2772@inbox.lv