Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Noslēdzies 2020./2021.m.g . Tas bijis ar dažādiem izaicinājumiem, sagādājis daudz darba visām iesasitītajām pusēm. Paldies pedagogiem, skolēniem un vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem par sadarbību!

Lai jaunais mācību gads sākas ar labām ziņām, satikšanās prieku klases skolas solā!

Tiekamies 1.septembrī!

Jauku un drošu vasaru uz ceļa, ūdens, mežā, bet galvenais kopā ģimenē.

Paldies visiem!

Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške