AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ekoskolas programma 2017-2018

ekoskolas_latv

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. 

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām.

Par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Vairāk informācijas par Ekoskolu programmu

Aknīstes vidusskolas Ekoskolas programma 2017./2018.

  1. Tēma 2017/2018: Skolas vide un apkārtne , Aknīstes vidusskolas Ekoskolas programmas koordinatore: Skaidrīte Jasāne
  2. Vides kodekss
  3. Ekopadome
  4. Skolas Vides rīcības plāns
  5. Aktivitātes