AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ekoskolas programma 2018-2019

Ekoskolas programma 2018-2019

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. 

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām.

Par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Aknīstes vidusskola par 2017./2018.m.g. ieguldīto darbu Ekoskolas programmas ieviešanā saņēma Zaļo karogu.

Vairāk informācijas par Ekoskolu programmu

Aknīstes vidusskolas Ekoskolas programma 2018./2019.

1.Tēma 2018/2019 : Vide un veselība, Aknīstes vidusskolas Ekoskolas programmas koordinatore: Skaidrīte Jasāne

2. Vides kodekss

3. Ekopadome

4. Skolas Vides rīcības plāns

5. Ekoskolas aktivitātes 2018/2019