AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Mammadaba aktualitātes

Mammadaba programma skolām: http://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam

Mammadaba Aknīstes vidusskolā

2019./2020.m.g.

  • 1.klase pieteicās vides izglītības programmai 1.-6.klasēm „MAMMADABA MEISTARKLASE”, lai gada laikā veiktu 3 meistardarbus. Viens jau paveikts - ĀRA MEISTARSTUNDA, kuras tēma bija mājas apkārtne – jaunaudze. Skolēni izzināja tuvāko skolas apkārtni, tur augošos kokus, atrada koku lapas, zīmēja to sēklas, uzzināja, kā tos sauc.
  •  2.semestrī tiks strādāts pie  KOKA MEISTARSTIĶA un brauksim izzinošā ekskursijā  MEŽA MEISTARDIENA.
  • Mammadaba Meža ekspedīcija 6.klases skolēniem  (2019) 

2018/2019
  • 2015./2016.m.g. visaktīvākās bija 1., 2., 5. un 6.klase kopā ar savām klases audzinātājām, kuras ieguva Mammadaba Meistaru diplomus un skolēni balvas – nozīmītes, 3.,4. un 9.klase ieguva Mammadaba Mācekļu diplomus. 6.klase  izbaudīja spēli „Mežotājs”. Koordinatore Elita Zariņa