AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Skolas padome

Ingus Grauziņš - skolas padomes priekšsēdētājs (kontakttelefons 22028828)

Vecāku pārstāvji:

 1. Gunita Valtere-Buiķe

 2. Mudīte Moldāne

 3. Evita Jasāne

 4. Sanita Freimane

 5. Velga Buiķe

 6. Smaida Zaičenkova

 7. Dzintars Mežaraups

 8. Aiga Krievāne

 9. Agrita Mežaraupe

 10. Sintija Venediktova-Goba

 11. Līga Āboliņa

Pedagogu pārstāvji:

 • Daiga Ieleja - pedagogs

 • Ināra Lunģe - pedagogs

Aknīstes novada domes pārstāvis

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis