AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Stundu saraksts un laiki

  • Stundu saraksts 2020 /2021.m.g.pieejams e-klase.lv
  • Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafiks 2020./2021.m.g.  pieejams e-klase.lv

Stundu laiki Aknīstes vidusskolā 2020/2021

Stundu sākuma un beigu laiki 1.-4.klase

Stundu sākuma un beigu laiki 5.-8.klase

Stundu sākuma un beigu laiki 9.-12.klase

1.

8.35 – 9.15 

1.

8.25 – 9.05 

1.

8.30 – 9.10 

2.

9.25-10.05

2.

9.15-9.55 

2.

9.20-10.00 

pusdienas

10.05-10.35 (30 min)

3.

10.05-10.45 

3.

10.10-10.50 

3.

10.35-11.15 

4.

10.55-11.35

4.

11.00-11.40  

4.

11.25-12.05

pusdienas

11.35-12.05 (30 min)

5.

11.45-12.25

5.

12.15-12.55 

5.

12.05-12.45 

pusdienas

12.25-12.55 (30 min)

6.

13.05-13.45

6.

12.55-13.35 

6.

12.55-13.35 

 

 

7.

13.45-14.25 

7.

13.40-14.20

 

 

8.

14.30-15.10

8.

14.25-15.05

 

 

9.

15.15-15.55

9.

15.10-15.50