Aknīstes vidusskolas skolēniem panākumi Skatuves runas konkursa 2.kārtā

Aknīstes vidusskolas skolēniem panākumi Skatuves runas konkursa 2.kārtā

Šajā mācību gadā, kas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas dēļ   ieviesa jaunas korekcijas dažādu pasākumu organizēšanā, skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss  notika video formātā. Skatuves runas konkurss ir daļa no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un tradicionāli notiek 2 kārtās. 1.kārtā skolēni piedalās starpnovadu līmenī, kur šī gada video priekšnesumus vērtēja pilsētu/novadu/apvienoto novadu izveidota vērtēšanas komisija, bet 2.kārtā tos vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.

1.kārtā Aknīstes vidusskolu pārstāvēja 4 skolēni: Roberts Bautrs, 1.klase - I pakāpe, Karlīna Kaļiņina, 2.klase -II pakāpe, Estere Urķe , 5.klase-II pakāpe, Marta Annija Mažeika, 9.klase- augstākā pakāpe. Paldies skolotājām S.Jasānei, E.Zariņai, S.Radiņai. Šajā kārtā skolēnus vērtēja šāda  komisija :
1. Inguna Strazdiņa - Kokneses kultūras nama direktore un Kokneses amatierteātra režisore,
2. Evija Ķiķēna - Aknīstes novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja,
3. Egita Galiņa - Jēkabpils Tautas teātra dalībniece,
4. Oskars Bērziņš - Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītājs, kultūras pasākumu vadītājs. 

2.kārtā Aknīstes vidusskolas  1.klases skolēnam Robertam Bautram - II pakāpe (38,5 punkti), paldies skolotājai Skaidrītei Jasānei.  9.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai - I pakāpe (44 punkti) , paldies skolotājai Sandrai Radiņai. 

2.kārtā skolēnu video priekšnesumus vērtēja VISC apstiprināta komisija: 1.režisore, pedagogs Anna Jansone, 2.režisore, pedagogs Dace Liepeniece, 3.VISC vecākā referente Dace Jurka.