Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2020/2021

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2020/2021

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, ārpusstundu aktivitātēs 2020/2021