AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Kustību un deju terapijas nodarbība Aknīstes novadā

Kustību un deju terapijas nodarbība.

Kalanētikas nodarbības Aknīstes novadā

Kalanētikas nodarbības Aknīstes novadā.

2.klases skolēni viesojas Aknīstes fitnesa centrā "RealFitness"

2.klases skolēni viesojas Aknīstes fitnesa centrā "RealFitness"

Aknīstes novada pašvaldības PII "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene. Tās iegādei un uzstādīšanai tika piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi. PII "Bitītes" bērniem būs iespēja rotaļāties jaunajā, skaistajā lapenē, kur svaigu gaisu var baudīt jebkuros laika apstākļos.

Aknīstes vidusskola aicina darbā dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāju 5.-9.klasēs

Aknīstes vidusskola aicina darbā Dabaszinātņu skolotāju 5.-9.klasēs (dabaszinības, bioloģija, ķīmija) 2021./2022.m.g.

Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Noslēgusies 3 tūrisma maršrutu izveide –izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!": "Amatu prasmes un tradīcijas" "Nemateriālais kultūras mantojums" "Izcilas personības, vietas un notikumi" un tie ir pieejami tālākai nodošanai interesentu rokās.

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja.

Novadniekam, rakstniekam, dzejniekam, literatūrzinātniekam, publicistam, bibliogrāfam, bibliotekāram, valodniekam, folkloristam un novadpētniekam Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja. Pieminot Aknīstes novada dižgaru, V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā skatāma izstāde. Tā aplūkojama no 31.maija bibliotēkas darba laikā.

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem tiešsaistes saruna ar mūzikas grupu “Carnival Youth”

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem tiešsaistes saruna ar Latvijas mūzikas grupu “Carnival Youth”

Rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

5. klase virtuāli apmeklē Iluzionisma muzeju un teātri “Mystero”

5. klase virtuāli apmeklē Iluzionisma muzeju un teātri “Mystero”

Par PII “Bitīte” darbību vasarā

Par PII “Bitīte” darbību vasarā