AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Noslēgusies 3 tūrisma maršrutu izveide –izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!": "Amatu prasmes un tradīcijas" "Nemateriālais kultūras mantojums" "Izcilas personības, vietas un notikumi" un tie ir pieejami tālākai nodošanai interesentu rokās.

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2020/2021

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2020/2021

Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja.

Novadniekam, rakstniekam, dzejniekam, literatūrzinātniekam, publicistam, bibliogrāfam, bibliotekāram, valodniekam, folkloristam un novadpētniekam Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja. Pieminot Aknīstes novada dižgaru, V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā skatāma izstāde. Tā aplūkojama no 31.maija bibliotēkas darba laikā.

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem tiešsaistes saruna ar mūzikas grupu “Carnival Youth”

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem tiešsaistes saruna ar Latvijas mūzikas grupu “Carnival Youth”

Rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

5. klase virtuāli apmeklē Iluzionisma muzeju un teātri “Mystero”

5. klase virtuāli apmeklē Iluzionisma muzeju un teātri “Mystero”

Par PII “Bitīte” darbību vasarā

Par PII “Bitīte” darbību vasarā

Aknīstes novadā ikgadēji tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”

Aknīstes novadā ikgadēji tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Konkursā var pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni.

Keitai Bērziņai tituls – DZIEDOŠĀ LELLE!

Konkursa organizatori pavasarī aicināja piedalīties Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas attālinātajā konkursā “Uzstaro 2021”!

Lekcija projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā"

Lekcija projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā"

"Dzīvei gatavs" tiešsaistes stunda "Kā nokļūt līdz sapņu darbam?" 8.klasei

"Dzīvei gatavs" tiešsaistes stunda "Kā nokļūt līdz sapņu darbam?" 8.klasei