AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Augšzemes un skolas ielu (t. sk. tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija

1.kārta

 

Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē!

Parakstīta vienošanās par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā( 2011.gada 01.februārī)

Aktualitātes par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā(2011.gada 17.jūnijā)

Turpinās Skolas ielas un tilta rekonstrukcija Aknīstes pilsētā (2011.gada 31.augustā)

             

Tilta pār Dienvisusēju rekonstrukcijas darbi tuvojas noslēgumam. (2811.2011)

28. novembrī no plkst. 12.00-13.00 notika tilta pār Dienvidsusēju rekonstrukcijas noslēguma posms- tilta slodzes pārbaude. Uz katra no tilta balstiem tika novietotas smagās mašīnas ar kravu, kuru kopējā masa bija apmēram 65 tonnas. Tika veikti mērījumi visos balstos. Tilta balsti izturēja slodzes pārbaudi. Veiksmīgi darbojas arī ceļa notekūdeņu kanalizācijas sistēma.   Sarunā ar tilta būvuzraugu, tika atzīmēts, ka uz pavasari palikusi vēl vienas asfalta kārtas uzklāšana, deformācijas šuvju piepildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu un zīmju izvietošana. Galīgā tilta nodošana būs reizē ar Skolas ielas darbu pabeigšanu.

Fotogalerija

Par Skolas ielas un tilta rekonstrukciju Aknīstes pilsētā (2011.gada 09.decembrī)

Par Skolas ielas un tilta pār Dienvidsusēju rekonstrukciju Aknīstē(2012. gada 29. jūnijā)

Pabeigta Skolas ielas un tilta pār Dienvidsusēju rekonstrukcija.(2012.gada 18.septembrī)

  

2.kārta