AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Biedrības 'Betānija" projekts - "DIEVNAMA ACIS"

DIEVNAMA ACIS

Biedrības „Betānija” projekts - "DIEVNAMA ACIS", kurāparedzēta Asares luterāņu baznīcas ēkas vienkāršota renovācija - 9 bojāto logu nomaiņa tuvojas noslēgumam. "DIEVNAMA ACIS" ir LEADERprogrammas projekts ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 2.aktivitātē, 8.rīcībā "Mantojums".

Biedrībā darbojas Asares luterāņu draudzes cilvēki. Tā nodibināta ar mērķi piesaistīt ES finansējumu, rakstot projektus, kuros paredzēta baznīcas ēkas renovācija, valsts mākslas priekšmetu restaurācija un baznīcas dārza labiekārtošana.

Līgums par 9 jaunu logu izgatavošanu noslēgts ar z.s. "Pakuļi-Žīvānī"  no Cesvaines puses. Līguma kopējās izmaksas ir 4992,5 Ls. Viena loga un palodzes izgatavošana, atvešana, uzstādīšana, loga ailas arējā un iekšējā apdare izmaksā 554,7 Ls. Baznīcai pavisam ir 13 logi, bet piešķirtās naudas pietiek tikai 9 logu nomaiņai.

Z.s. "Pakuļi-Žīvānī" galdniecības firmas „Cesvaines logi” meistari maija mēneša nogalē veica detalizētu visu baznīcas logu apsekošanu un izvērtēšanu. Tika izvēlēti 9 kritiskā stāvoklī esoši logi, kurus, kā tas ir paredzēts projektā, nomainīs pret jauniem logiem. Nepieciešamo materiālu iegādei un darba samaksas nodrošināšanai tika pārskaitīta pirmā līgumā paredzētā naudas summa.

21.septembrī  no baznīcas logu izgatavotājiem saņēmām ziņu par to, ka visi deviņi projektā paredzētie logi ir izgatavoti un patlaban tiek krāsoti. Z.s. "Pakuļi-Žīvāni" īpašnieks Ingus Ērglis, ar kuru ir noslēgts līgums, uz biedrības e-pastu ir atsūtījis jauno logu un vērtņu fotogrāfijas. Tās var aplūkot biedrības Interneta vietnē. 
Pēc krāsošanas darbu pabeigšanas jaunajos logos tika iestrādāti vēsturiskie stikli un funkcionālie elementi - rokturi, krampīši, cilpiņas, eņģes u.c. Ieilga darbs pie stiklu pārvietošanas no vecajām vērtnēm uz jaunajām. Grūtības sagādāja veco stiklu izņemšana. Ķite ap tiem bija sacietējusi tik cieta, ka nepadevās noņemšanai. Daudzi vērtņu rūšu stikliņi, tos ņemot laukā, saplīsa, arī logu arkveida daļas vitrāžu krāsainie stikli. Pagāja zināms laiks, kamēr tos sameklēja Rīgā - vitrāžu izgatavošanas darbnīcā.
Telefonsarunā Ingus Ērglis iepriecināja ar ziņu par to, ka ir izgatavoti visi baznīcas logi. Tas nozīmē, ka Asares luterāņu draudzei, lai nomainītu visus baznīcas logus pret jauniem, laika gaitā, atkarībā no rocības, būs jāiegādājas un jānomaina vai nu pa vienam, vai kā citādi, atlikušie četri logi - tas varētu maksāt ap 2000 Ls. Draudzei, arī biedrībai tādu naudas līdzekļu šobrīd nav. Tāpēc lūdzam brīvprātīgos ziedotājus ar naudas līdzekļiem atbalstīt atlikušo četru Asares dievnama logu nomaiņu, pārskaitot līdzekļus elektroniski uz Interneta vietnes https://sites.google.com/site/valerijsvenediktovs/contact-us sadaļas „Sazinieties ar mums” norādīto bankas kontu, vai personīgi, nododot ziedojumu draudzes mantzinim – tālrunis 26377016.

2011.gada 27.oktobrī ir uzsākta 9 Asares luterāņu baznīcas logu nomaiņa – sācies projekta "Dievnama acis" noslēguma posms. Rīta pusē pie mums ierodas z.s."Pakuļi-Žīvāni meistari ar izgatavotajiem logiem. Skatu priecē profesionāli, glīti izgatavotie rāmji un vērtnes, kopskatam pieskaņots krāsojums, rūšu stiklojums, arkveida daļas krāsainās vitrāžas  un vērtņu stiprinājuma vēsturisko elementu - krampīšu un cilpiņu savstarpēja saderība. Katrs atsevišķs elements un visi kopā veido vienotu harmonisku konstrukciju un to grūti atšķirt no baznīcā vēl esošā oriģinālā loga.
Ātri tiek samontētas stalažas un baznīcas ēkas dienvidu pusē sākas veco logu rāmju demontāža. Līdz 29.oktobra vakara tumsai Ingus  Ērglis un viņa meistari jau ir ielikuši un nostiprinājuši visus 9 jaunos logus un uzsākuši logu ailu ārējo un iekšējo apdari.

Paldies Ingusam, Raivim un Dimitrijam par baznīcas jumta noteku iztīrīšanu!

Cita informācija un attēli biedrības „Betānija” Interneta vietnē: https://sites.google.com/site/valerijsvenediktovs/news

Par projektu konkursa LEADER 2010  uzraudzību. Īstenojamo LEADER projektu uzraudzības nodrošināšanai2011.gada 7.janvāra valdes sēdē tika apstiprināti valdes pārstāvji – „Dievnama acis” - Asares luterāņu baznīcas fasādes vienkāršotā renovācija - K.Stars. (Biedrības „Lauku Partnerība Sēlija” ziņu lapa)

Asares luterāņu draudzes priekšnieks
Valērijs Venediktovs
piektdiena, 2011. gada 4. novembris