AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Biedrība „LANDU” pilnveidojusi produkcijas pārstrādes punktu

Biedrība „LANDU” Aknīstes novada Asares pagastā īstenojusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu „Vietējās produkcijas pārstrādes punkta pilnveidošana”.

Projekta ieviešana notika no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. jūnijam. Tā kopējās izmaksas ir 11188,13 Ls. Projektā piedalījās zemnieku saimniecība „Āmuri”. Tā ieviešanas rezultātā Asarē ir pilnveidots pakalpojumu punkts vietējās produkcijas – ārstniecības augu, garšaugu, augļu, ogu, dārzeņu un sēņu – pārstrādei. Par pakalpojumu iepriekš jāsazinās ar biedrības vadītāju Gitu Liepu personīgi vai pa tālruni 29148597.

Biedrība „LANDU”