AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Asares pagasta pārvalde

Vārds Uzvārds Amats Tālrunis e-pasts
Evita Jasāne Asares pagasta pārvaldes vadītāja 65229503, 26401153,
fakss 65229503
evita.jasane@inbox.lv 
Skaidrīte Biteniece Lietvede - kasiere 65229503, 22031774  
Antoņina Dzenuška Bibliotēkas vadītāja 65229500 ninai@inbox.lv
Madara Ozoliņa Kultūras nama vadītāja 28657492 matalla@inbox.lv

Adrese: „Vecmuiža”, Asare, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210

Speciālistu pieņemšanas laiki:

Amats Vārds Uzvārds Diena Laiks
Sociālais darbinieks Lidija Deksne
29429620
Otrdiena
Ceturtdiena
08.00-09.40
10.00-12.00
Ancene
13.00-16.00  
Lauksaimniecības attīstības speciālists      
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Dronka
65237761, 28682433
Otrdiena
Ceturtdien
8.00-12.00
13.00-16.00
Nekustamā īpašuma speciālists Kristaps Žubeckis
29441918
Otrdiena
Ceturtdiena
08.00-9.40
10.00-12.00
Ancene
13.00-16.00