AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Civilās aizsardzības komisija

Aknīstes novada Civilās aizsardzības komisija

(apstiprināta 20.11.2009. domes sēdē (prot. Nr.10, 4.#);
groz. 25.05.2011. domes sēdē (prot. Nr.8, 21.#);
groz. 24.07.2013. domes sēdē (prot. Nr.11, 13.#);
groz. 27.08.2014. (prot. Nr.14, 17.#))

Vija Dzene komisijas priekšsēdētāja 65237750, 29205425
Ivars Osma komisijas priekšsēdētājas vietnieks 29373220
Jānis Bondars   26389739
Kristaps Tēts   26401153
Normunds Zariņš   29322637
Valdemārs Juris Tarbuns   28381275
Jānis Vanags   29378994
Andris Dilbeks   29126538
Dzintars Stradiņš   29189405
Lidija Balule   26557630
Lauris Austriņš   25488653
Jānis Gavars   28685224