AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Iepirkumu komisija

Aknīstes novada Iepirkumu komisija

apstiprināta 22.07.2009. domes sēdē (prot. Nr.4, 4.#);
groz. 12.08.2009. domes sēdē (prot. Nr.6, 12.#);
groz. 24.07.2013. domes sēdē (prot. Nr.11, 22.#);
groz. 24.02.2016. domes sēdē (prot.Nr.3, 8.#);
groz. 26.10.2016. domes sēdē (prot. Nr.15, 9.#);
groz. 28.06.2017. domes sēdē (prot.Nr.12, 29.#);
groz. 19.12.2018. domes sēdē (prot.Nr.15, 3.#);
groz. 23.01.2019. domes sēdē (prot.Nr.1, 19.#);

Lāsma Prande komisijas priekšsēdētāja
tel.65237762, 26386407
Santa Šmite locekle
Ilga Cālīte locekle
Iveta Kancāne locekle un sekretāre