AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

(apstiprināta 26.11.2014. domes sēdē, prot. Nr.19, 21.#;
grozījumi 28.06.2017. domes sēdē, prot.Nr.12, 30.#;
grozījumi 25.10.2017. domes sēdē;
grozījumi 24.10.2018. domes sēdē)

Vija Dzene
Ilze Ieleja
Kristaps Žubeckis
Santa Šmite
Antra Aldiņa

Nolikums