AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Tautsaimniecības komiteja

Tautsaimniecības komitejas sastāvs un kontaktinformācija

Jānis Vanags Domes priekšsēdētājas vietnieks tel. 29378994 janis.buve@gmail.com
Skaidrīte Pudāne Deputāte tel. 29352391 s.pudane@gmail.com
Santa Curikova Deputāte tel. 25610752 viesunamsliepas@inbox.lv 
Normunds Zariņš Deputāts tel. 29322637 normunds.zarins70@gmail.com 

Aknīstes novada DOMES TAUTSAIMNIECĪBAS komitejas nolikums

Noslēdzies novada sakoptības konkurss 
Konkursa galerija