AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Lauku partnerība Sēlija - Aktualitātes

Lauku partnerība „ Sēlija”  uzsāk ilgtermiņa projekta īstenošanu.

Ar šī gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākas jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, strādāsim arī pie projekta „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Projekta galvenā mērķa grupa ir bērni, un viņu iesaistīšana sava ciemata, pagasta un novada attīstības plānošanā. Jo – būtībā pie plānošanas dokumentu izstrādes taču vienmēr strādā pieaugušie, bet bērni ir tie, kas reāli piedzīvo šo dokumentu īstenošanos dzīvē. Tādēļ projekta ietvaros notiks trīs nodarbību cikli:

-          Nodarbību cikls „Vērtības”
-          Vasaras radošo darbnīcu cikls „Skaties tālāk!”
-          Nodarbību cikls „Aiz apvāršņa”

Tāpat dosimies pieredzes apmaiņas un izziņas braucienos, vienā no projekta īstenošanas vietām izveidosim aktīvās atpūtas trasi, ar ceļojošo izstādi viesosimies pašvaldībās un sociālās aprūpes iestādēs. Projekta noslēguma posmā izveidosim metodisko materiālu  „Aiz apvāršņa”.

Nodarbību cikli notiks visos piecos LP „ Sēlija”  darbības aptvertajos novados – Aknīstes novada Ancenes ciemā, Jēkabpils novada Dunavas ciemā, Krustpils novada Vīpes ciemā, Salas novada Biržos un Viesītes novada Ritē. Katrā ciematā to norises nodrošinās vietējais koordinators.

Īpaši priecājamies par to, ka, paraugoties „ Aiz apvāršņa”, bērnu viedokli un piedāvātās idejas varēsim iekļaut arī jaunā perioda attīstības stratēģijā.

Liels paldies jāsaka  visu minēto novadu pašvaldībām, kas šo projektu līdzfinansē ar kopumā 10% no visas nepieciešamās summas. 90% no projekta īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem – EUR 39 510.46 lielas konkurences rezultātā ir saņemti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „ NVO fonds”.

Sagatavoja –
Projekta koordinatore Ieva Jātniece

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts