AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes VPVKAC

Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Aknīstes VPVKAC)

Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208

Darba laiks:
Pirmdiena:
8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Otrdiena:
8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Trešdiena:
8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Ceturtdiena:
8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Piektdiena:
8:00 - 12:00; 12:30 - 14:30

Tālrunis: 66954802
E-pasts: akniste@pakalpojumucentri.lv
 
VPVKAC darbu nodrošina:  
Ināra Buiķe un Sintija Venediktova- Goba
 
VPVKAC pakalpojumi:
  • pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus;
  • saņemt  konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju;
  • saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību (Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas un Lauku atbalsta dienesta) darba laikiem, pieteikšanās kārtību.

Dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, jābūt personas apliecībai (eID), kurā aktivizēts e-paraksts, atsevišķiem pakalpojumiem personas identifikācijai nepieciešami internetbankas pieejas kodi. Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildus dokumenti.

Aknīstes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra sniegto pakalpojumu saraksts

Aknīstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi

YouTube kanāla Latvija.lv atskaņošanas saraksti:

Par e-adresi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcX3gdDyuaTVwKXUX0zQ4qmZnYs1iiTwL

E-pakalpojumu lietošanas pamācības

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcX3gdDyuaTXslCXKie01KyxedBpkgrrU

YouTube kanāla resume.lv atskaņošanas saraksti

Noderīgi Latvijas e-pārvaldes instrumenti

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlCMs1Qe87VeFVqLCAcifJiNFaDvbMZ-

Gada ienākumu deklarācija

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlCMs1Qe87UaZyLLzAjc2FcggOKeKjT6

eParaksts — kas tas ir, kā to iegūt un kā lietot

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlCMs1Qe87WlmKl3Rl9CdUGLYGFdkPTg

Smart-ID pamācības 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlCMs1Qe87X3nYQVpissbAaWcefdKQyH