Pamazām iedzīvinām Leišmalītes ceļu

Pamazām iedzīvinām Leišmalītes ceļu

2014.gadā Imanta Ziedoņa muzejs un fonds „1836” aizsāka projektu „Izgaismot Latviju”, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas–Lietuvas robežu izveidojot „Leišmalītes” ceļu. Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās iepriekšējos gados veikto ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma ceļu. Šādi tūrisma ceļi plašajā pasaulē jau ir ieguvuši lielu popularitāti (piemēram, Santjago ceļš (Camino de Santiago),kas ir lielisks piemērs kā attīstīties teritorijas nomalei, sniedzot iespēju vietējiem iedzīvotājiem kļūt par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem - naktsmāju un ēdināšanas nodrošinātājiem. Šis bija viens no iemesliem uzsākt kopīgu sadarbību sešām pašvaldībām. Ar cerību, ka sadarbības loks paplašināsies un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanās šajā projektā būs augšupejoša.

Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pašvaldības, uzsākot darbu pie tūrisma ceļa infrastruktūras izveides ar sakopšanas talkām. Līdz šim ir notikušas piecas talkas, pulcējot krietnu talcinieku pulku Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes un Neretas novados. Paldies visiem, kas līdz šim ir iesaistījušies praktiskajos takas veidošanas darbos. Paldies privātzemju īpašniekiem - paldies par  atsaucību un sapratni, jo jūsu atbalsts ir neatsverams. Aicinām ikvienu takas veidotāju un ceļa gājēju arī turpmāk izturēties ar lielu cieņu pret īpašumtiesībām un dabu. 

Talku laikā tika izdarīts daudz, tomēr darbi vēl turpināsies, lai Leišmalītes ceļš tiktu patiesi iedzīvināts. Aicinām ikvienu pierobežas novadu iedzīvotāju nākt palīgā ar darbiem un idejām, lai kopā izdotos izveidot ko paliekošu gan mums pašiem, gan tūristiem no malu malām.

Leišmalītes tūrisma ceļam potenciāls ir liels, ir tikai jāstrādā visiem kopā. Uz tikšanos ceļā!

“Leišmalītes ceļa” komandas vārdā
Santa Šmite
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
Mob.tel. 28612924