Par animācijas filmas “Augt dižam Zemgalē” izplatīšanu

Par animācijas filmas “Augt dižam Zemgalē” izplatīšanu

Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli ir izveidojis animācijas filmu “Augt dižam Zemgalē”. Tās izveides mērķis ir palielināt Zemgales reģiona kultūras pievilcību un reģionālo piederības sajūtu, veicināt Zemgales vēsturiski nozīmīgo personību atpazīstamību, kā arī rosināt interesi apmeklēt attiecīgos tūrisma objektus, kuros ir atrodama informācija par Zemgales dižajām personībām. Filmas mērķauditorija ir 1. – 4. klases skolēni, bet tā būs piemērota ikvienam, kas vēlas iepazīt Zemgalē dzimušās izcilās personības – rakstniekus, dzejniekus, politiķus un prezidentus.

Aicinām šo animācijas filmu pārsūtīt visām Jūsu pašvaldības skolām, bibliotēkām, pirmsskolas vecuma mācību iestādēm un citām institūcijām, kas varētu to izmantot ne tikai izklaidējošos nolūkos, bet arī iekļaut mācību procesā.

Animācijas filma pieejama un apskatāma arī Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā www.zemgale.lv un vietnē Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGdnZh6DpVY3ILf141xcWKg

Animācijas filma ir izveidota projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ("Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”/Rediscover the roots of regions) ietvaros

 saite animācijas filmai https://www.youtube.com/watch?v=298HbYEHYL0