Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu Covid 19 izplatības laikā

Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu Covid 19 izplatības laikā

LIZDA aicinājums vecākiem

Mīļie vecāki!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina būt atbildīgiem un iespēju robežās nevest bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi. Covid-19 izplatība, diemžēl, palielinās tieši starp pirmsskolās strādājošajiem.

Mēs ļoti labi saprotam, ka visiem vecākiem nav iespēju pašiem būt kopā visu darba dienu ar bērnu/iem. Pirmsskolu kolektīvi zina, cik svarīgs ir vecāku darbs, tāpēc ir gatavi strādāt, bet būtiski, lai mēs visi - bērni, vecāki, pirmsskolas darbinieki būtu veseli!

Saudzēsim viens otra veselību, dzīvību!