AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

SIA "AKNĪSTES PAKALPOJUMI" PAZIŅOJUMS

SIA "AKNĪSTES PAKALPOJUMI" PAZIŅOJUMS

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa rezultāti.

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa rezultāti.

Par PII “Bitīte” darbību vasarā

Par PII “Bitīte” darbību vasarā

Gārsenes un Asares pagasta brīvās zemes vienības

Gārsenes un Asares pagasta brīvās zemes vienības

LPKS biedru kopsapulce

LPKS biedru kopsapulce

Apsveikums 4.maija svētkos

Apsveikums 4.maija svētkos

Aknīstes novadā ikgadēji tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”

Aknīstes novadā ikgadēji tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Konkursā var pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni.

Pateicība Jēkabpils dzīvnieku patversmei.

Pateicība Jēkabpils dzīvnieku patversmei.

Aknīstes novada pašvaldības policija informē

Aknīstes novada pašvaldības policija informē, ka sadarbībā ar Viesīte novada pašvaldības policiju un Valsts policiju atsākies regulārie Vecmuižas un Zuju ezera apsekošanas reidi.

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā , kuras tiks iznomātas( vai notiks nomas izsole).

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā , kuras tiks iznomātas( vai notiks nomas izsole).(aktualizēti 29.04.2021)

Laukuma seguma atjaunošana un pieguļošas teritorijas labiekārtošana pie Gārsenes pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkas Gārsenes ciemā, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā

Aknīstes novada iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānu "Laukuma seguma atjaunošana un pieguļošas teritorijas labiekārtošana pie Gārsenes pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkas Gārsenes ciemā, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā."

Pasākums atcelts! Latvijas neatkarības dienā

Šis ir laiks, kad katram pašam ir jāmāk radīt svētkus, katram pašam ir jāuzklāj balts galdauts un jāpulcina kopā sava ģimene. Aicinām pārcilāt savus atmiņu albumus, uzklausīt savu vecāku un vecvecāku dzīvesstāstus, runāt par valstiski nozīmīgiem notikumiem jūsu ģimenē, atzīmējot 4. maija svētkus.