AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Jauniešu iniciatīvas projektu konkurss

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu

No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

„Ūdenszīmes” aicina uz diviem sezonai atbilstošiem pasākumiem

Februāris šogad ir īsts pavasara mēnesis, un „Ūdenszīmes” aicina uz diviem sezonai atbilstošiem pasākumiem: Piektdien, 14. februārī, pl. 11 00 Kaldabruņas skolā „Zaļumzīles diena”. Sestdien, 22. Februārī, pl. 11 00 Kaldabruņas skolā Vitrāžas darbnīca Martas Ģībietes vadībā.

Mākslinieciskā darbība un sociālā izpēte Sansusī labklājības rezidencēs

Kopš 2018. gada Sansusī labklājības rezidence aicina darboties dažādu žanru skatuves māksliniekus, kurus interesē savā radošajā procesā sadarboties vai nu ar sabiedrības grupām ar ierobežotu piekļuvi mākslai un kultūrai dzīvojot izolētās sociālās un veselības aprūpes institūcijās.

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

PII "Bitīte" svin 35.gadu jubileja

7.janvārī PII “Bitīte” atzīmēja 35 gadu jubileju. Tā svinēta vienotā iestudējumā par bišu dzīvi. Galvenās bišu mātes lomā bija bērnudārza vadītāja Rima Bludze. Sava loma bija gan darba bitēm, gan mazajām bitītēm. Pasākums aizritēja jautrās rotaļās un dziesmās.

Sporta spēļu 4. posms Gārsenē

Sporta spēļu 4. posms Gārsenē

LLKC aicina pieteikties 7 dienu mācībām par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu

LLKC aicina pieteikties 7 dienu mācībām par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu (nokārtojot eksāmenu, varēs iegūt bioloģiskās lauksaimniecības izglītību, 180 stundas). Mācības Jēkabpils konsultāciju biroja telpās notiks 25.03., 27.03., 03.04., 08.04., 14.04., 17.04., 21.04.

BEZMAKSAS mājdzīvnieku (runču) sterilizācijas akciju

Aknīstes novada pašvaldība atbilstoši Veterinārmedicīnas likuma (01.07.2001.) prasībām, ar mērķi samazināt klaiņojošo un bezsaimnieka mājdzīvnieku pavairošanos pagastu teritorijās, organizē BEZMAKSAS mājdzīvnieku (runču) sterilizācijas akciju

Cienījamie Aknīstes novada mājdzīvnieku (suņu) īpašnieki!

Aknīstes novada pašvaldība aicina visus novada iedzīvotājus, kuriem ir suņi, atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr.6/2017 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā” (25.01.2017.), likumā noteiktā kārtībā implantēt mikroshēmu un reģistrēt Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.

Informācija Aknīstes pilsētas un pagastu iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu!

Atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” var noslēgt, zvanot pa tālruni 65438392 Rūpēsimies par apkārtējās vides sakoptību!