AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Lielā Talka 2021. Aknīstes novadā

Lielā Talka 2021. Aknīstes novadā

Informācija iedzīvotājiem.

Valsts meža dienests ar 2021.gada 26.aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu. Ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, kā arī aizliegts pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem.

Keitai Bērziņai tituls – DZIEDOŠĀ LELLE!

Konkursa organizatori pavasarī aicināja piedalīties Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas attālinātajā konkursā “Uzstaro 2021”!

Jau šo sestdien, 24. aprīlī, 14. reizi Latvijā norisināsies Lielā Talka.

Jau šo sestdien, 24. aprīlī, 14. reizi Latvijā norisināsies Lielā Talka.

Par animācijas filmas “Augt dižam Zemgalē” izplatīšanu

Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli ir izveidojis animācijas filmu “Augt dižam Zemgalē”.

Labklājības rezidences Aknīstē - starppaaudžu sarunu māksla.

Labklājības rezidences Aknīstē - starppaaudžu sarunu māksla.

Par grants segumu atputekļošanu 2021.gadā Aknīstes novadā uz Latvijas Valsts ceļiem

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir saņemta Aknīstes novada pašvaldības administrācijas vēstule ar lūgumu rast iespēju veikt grants ceļu atputekļošanu vairākos autoceļos un to posmos.

Semināru – diskusiju cikls. Veidojam novadu kopā! Nākotnes risinājumi

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes ietvarā Semināru – diskusiju cikls Veidojam novadu kopā! Nākotnes risinājumi 2021. gada 26., 27. un 28.aprīlī

Par darba dienas pārcelšanu 2021.gadā

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojumu Nr.354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”, Aknīstes novada dome 24.03.2021. pieņēma lēmumu Nr.89 (prot.Nr.3, 20.#):

Uzzini par sava bērna karjeras iespējām! ZOOM sanāksme 20.02.2021. Plkst.18:00

Uzzini par sava bērna karjeras iespējām!

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vairākas iespējas bez maksas nodot lauksaimniecības iepakojumu

Pavasaris ir viens no aktīvākajiem gada periodiem zemnieku saimniecībās visā Latvijā. Vienlaikus tas ir laiks, kad saimniecībās sāk uzkrāties izlietotais lauksaimniecības iepakojums.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 16.04.2021

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija .Laikā no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 09.aprīlim notiek kandidātu izvirzīšana darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.